Atık Yönetimine Özel Tehlikeli Atık Konteynerleri

Teknolojinin gelişime bağlı olarak dünya genelinde üretim ve tüketim artışı önemli bir çevre sorununun da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sanayi üretiminin neden olduğu dünyamızı tehdit eden bu önemli sorunların en başında tehlikeli atıklar problemi yer almaktadır. Şirketimiz hazır yapı sektöründeki uzmanlığı ile bu sorunun çözümünü oldukça kolaylaştıracak özel bir ürün geliştirerek üretti. Bu önemli amaç için hazırlanan tehlikeli atık konteynerleri insan ve çevre açısından son derece riskli atıkların yönetimini kolaylaştırdı. Öncelikle sanayi üretimiyle ortaya çıkan atıklar özel konteyner içerisinde depolanmaktadır. Bir diğer önemli atık depolama yönetim alanı da tüketimle ortaya çıkan atıklar. Kullanım sonraki tehlikeli atıklar çöp ayrıştırma sistemiyle toplanarak yine atık konteyneri içerisinde toplanmaktadır. Buradan endüstriyel ayrıştırma alanlarına giden tehlikeli madde atıkları dönüştürülebilir ve imha edilmesi gereken şeklinde ayrılarak sağlıklı atık yönetimi izlenebilmektedir.

 

Kontamine Atık Konteyner Çöpler Daha Güvenli

Genel anlamda sanayi üretiminde ortaya çıkan atıklara verilen genel isimdir. Yapısal olarak zararlı olmayan kontamine atıklar farklı kimyasal malzemelerle bir araya gelmesi ile sağlığa zararlı atık haline gelebilmektedir. Örneğin bez eldiven yapısal olarak tehlikeli bir atık değilken üretim kullanımında buna bulaşan boya, yağ veya diğer kimyasallarla temas etmesi durumunda zararlı kontamine atık haline dönüşmektedir. Bu durumda kontamine atık çevreyle birlikte temas eden insan sağlığına zarar açısından önemli risk oluşturur. Kontamine atık konteyneri bu zararlı çöplerin güvenli depolanarak biriktirilmesine özel tasarlanıp üretilmiştir. Endüstriyel üretim yapan tesislere konumlandırılarak kontamine atıklar burada toplanır. Belirli aralıklarla merkezi atık ayrıştırma istasyonuna gönderilen sanayi atıkları burada ayrıştırılarak tekrar dönüşüme veya tehlikesiz boyuta getirilme ünitesine gönderilerek imha edilmektedir. Tüm kesicilerle enjektör, sonda, sargı bandı, kan ürünleri, yara pansuman malzemeleri gibi tıbbi atıklarla birlikte ampul gibi atıklar kontamine grubuna dahil edilmektedir.

Geri Dönüşümle Yeniden Ekonomiye Kazandıran Sistem Ambalaj Atık Konteyneri

Ambalaj atıkları geri dönüşümde en fazla değerlendirilen atıklar arasında gelmektedir. Üretimde kullandığımız bir hammaddeden çıkan ambalajlar, bazen bireysel tüketimde aldığımız bir bilgisayar ambalajı devasa çöp yığınları oluşturur. İçerisindeki ürünü aldığımızda ambalaj çoğunlukla çöpe gider. Bu ambalaj atıkları tam anlamıyla toplanarak dönüşüme kazandırılabilse hem ekonomik olarak hem de çevrenin korunması adına büyük katkı oluşturacak.

Bu bilinçle endüstride üretim gerçekleştiren çok sayıda firma ambalaj atık konteyneri kullanarak çöplerini ekonomiye kazandırmaktadır. Üstelik bu yöntemle devasa çöplerden kurtulurken ambalaj atıklarından elde ettikleri gelirle işletme giderlerinden ciddi tasarrufla kazanmaktadırlar. Ürünlerin tüketiciye ulaşması ile kullanım işlevini kaybeden ambalaj atıkları atık konteyneri içerisinde toplanarak ekonomiye kazandırılırken aynı zamanda çevre kirliliğinin ortadan kaldırılmasına ciddi katkı sağlanmış olur. Kağıt ve karton başta olmak üzere metaller, plastik kaplar ve camlar ambalaj atıkları arasında öne çıkan maddelerdir. Kitap, dergi ve gazeteler, metal konserve ve gazlı içecek kutuları, PET, PP ve PVC şişeler, renkli ve renksiz cam şişe atıkları ambalaj atıkları arasında yer almaktadır.

Atık Yağ Konteynerleri

Sanayi yağları ile birlikte endüstriyel mutfaklar ve evsel kullanımda oluşan bitkisel atıklar genel olarak atık yağ sınıfında yer almaktadır. Otomotiv sanayinde atık motor yağları, fabrika özel makine yağ atıkları çevre korumasına yönelik atık yağların toplanması gereken atıklar arasında yer alır. Sanayi atıkları arasında rafinede kulanılan soap-stock, üretim bandı tank dibinde biriken tortular, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkanlar, yağlı topraklar da yer alır.

Zeytin yağı, bitkisel yağ atıkları, mısır, fındık, kanola, soya, pamuk, ayçiçeği yağları mutfak yağ atıkları arasında sıralanmaktadır. Sıvı yağların yağların evsel kullanımla beraber endüstriyel mutfaklardaki kullanımlarından sonra atıklarının depolanması son derece önemlidir. Bu aşamada kızartmalık ve son kullanma tarihi geçmiş yağların toplanması çevreyi koruma adına son derece önemlidir. İşte firmamızın uzmanlığıyla üretilen atık yağ konteynerleri yağ atıklarının güvenli bir şekilde toplanıp depolanmasına katkı sağlar. Buradan atık terfi istasyonuna değerlendirilmek üzere kolayca transfer edilerek güvenli hale getirilebilir.

Katı Atık Konteyneri

Katı atık kullanım işlevini tamamlayan ve yaşam alanlarından uzaklaştırılması gereken katı maddelerin tamamına verilen genel addır. Katı atık grubunda depolanması gereken çok sayıda atık çeşidi vardır. Üretimle ortaya çıkan endüstriyel atıklar, evsel kullanım atıkları, tıbbi atıklar, tarımsal kullanım atıkları, inşaat malzeme artığı ve hafriyatlar, nükleer atıklar katı atık grubunda yer alır. Bunların ağırlıklı kısmı görsel kirlilik oluşturan atık olmasına rağmen bazıları önemli riskli atıklar arasında yer alır.

Evsel atıkların toplanmasını genel anlamda yerel belediye idareleri gerçekleştirse de sanayideki bu atıkların toplanması güvenli ve temiz bir üretim için oldukça önemlidir. Sanayi üretim tesislerimizde katı atık yönetimini kolaylaştırma adına katı atık konteyner yapılarını geliştirerek ürettik. Bu özel konteyner içerisinde bölümleme yapılarak zararlı ve zararsız katı atıklarla çok sayıda ambalaj atığı güvenli şekilde depolanarak çöp yönetimi kolaylaştırılmaktadır. Bu özel yapı ile endüstriyel atık depolama çözümü kolaylıkla yapılmakta, metal ve ambalaj atığı gibi çıktılar dönüşüme gönderilerek ekstra gelir elde edilmektedir. Aynı yapı özellikle toplu konut sitelerinde evsel atık konteyneri olarak hizmete alınarak değerlendirilmektedir. Evsel atık konteyneri içerisinde bölmeler oluşturularak kırmızı, mavi, sarı ve yeşil etiketli ayrıştırmalar kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Kimyasal Malzeme Deposu

Özellikle kimyasal hammadde kullanımıyla sanayi üretimi gerçekleştiren çok sayıda tesis bu hammaddelerin muhafazasına özel üretilmiş konteyner kimyasal malzeme deposu kullanmaktadır. Petrol mazot, benzin gibi petrol ürünleriyle polyester, jelkot gibi çok sayıda kimyasal hammadde kimyasal malzeme deposu içerisinde güvenle depolanır. Alınan bu özel depo ile hammaddenin darbe görerek zarar görmesi veya yangın gibi tehlikelerden ayrıştırılması kolaylaşır.

Bu özel ürün kimyasal atık konteyneri olarak da değerlendirilmektedir. Aynı tesiste yan yana konularak hammadde ve atık kimyasallarının güvenli depolanmasına büyük katkı sağlar. Büyük yatırımlarla inşa edilen önemli üretim tesisleri bu yardımcı ürünlerin detay çözümleriyle daha güvenli hale gelir.

Tıbbi Atık Konteynerleri ile Daha Güvenli Bir Yaşam

Sağlığımızı ilgilendiren konularda aile sağlığı merkezleri ve hastaneler önemli işleve sahiptir. Hemen hemen hepimizin ihtiyaç duyduğumuzda hizmet aldığımız bu kurumlarda atık yönetimi önem kazanmaktadır. Enjektörler, sargı bezleri, kan testi tüpleri, pamuk ve yara bantları, ilaç atıkları, sonda atığı gibi çok sayıda atık kategorilerine göre ayrıştırılarak tıbbi atık konteyneri içerisinde güvenle depolanabilmektedir. Tıbbi atık yönetimine özel üretilmiş bu konteyner içerisinde biriken atıklar periyodik aralıklarla entegre çöp ayrıştırma tesislerine gönderilerek güvenli atık yönetiminin önemli bir parçası olarak işlev görmektedir.